Kontakt

fa Vladimír Kříž
Zeiberlichova 54
644 00 Brno
tel.: 541 219 929
e-mail: info@kromak.cz